V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao cho chức danh Chủ tịch, PCT HĐND,UBND Xã, phường, thị trấn năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 419/SNV-CCVC
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao cho chức danh Chủ tịch, PCT HĐND,UBND Xã, phường, thị trấn năm 2022.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm trieu_tap_hv_2022050408243088220220504083005635_signed.pdf
Văn bản mới