V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1301/SNV-CCVC
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_ra_soat_dieu_chinh_bo_sung_20210929043407126_signed.pdf
Văn bản mới