V/v Hướng dẫn đánh giá tiêu chí 18 xã NTM và tiêu chí 17 xã NTM nâng cao
Số ký hiệu văn bản 1071/SNV-XDCQ
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn đánh giá tiêu chí 18 xã NTM và tiêu chí 17 xã NTM nâng cao
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Mạc Quốc Thái
Tài liệu đính kèm hd_1257_-2020-_2108190209218480_20210820072929021.pdf
Văn bản mới