Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Số ký hiệu văn bản 40/KH-SNV
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày hiệu lực 17/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_chuyen_doi_so_gia_doan_202120210817102413531_signed-1-.pdf
Văn bản mới