Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 71/QĐ-SNV
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_thanh_lap_doan_kt_c20210813104617862_signed.pdf
Văn bản mới