V/v cung cấp thông tin về một số nội dung thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 03/SNV-CCVC
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung V/v cung cấp thông tin về một số nội dung thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_cung_cap_tai_lieu_phuc_vu_c20220105024228926_signed.pdf
phu_luc_bao_cao_cham_diem_cchc_220104031746995991_20220105020708828.xlsx
Văn bản mới