V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 423/SNV-CCVC
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm vb_ra_soat_dang_ky_nhu_cau_tuy20220504022621054_signed.pdf
Văn bản mới