V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 756/SNV-BCĐCCHC
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm day_manh_thuc_hien_khhd_cua_bc20220706111738338_signed.pdf
Văn bản mới