Về việc báo cáo kết quả thực hiện các quy định về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 1322/SNV-CCVC
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả thực hiện các quy định về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Ngô Hữu Tuyên
Tài liệu đính kèm Công văn 1322 của Sở Nội vụ.pdf

Văn bản mới