V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ.
Số ký hiệu văn bản 1300/SNV-VP
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_DNghi_BC_TK_nam_2022_22110320221103045900704_Signed.pdf
Văn bản mới