V/v triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định số 500 - QĐ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 5179/UBND-NC
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định số 500 - QĐ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_image07155_202211030909211321320221103090935552_Signed_20221103112325803.pdf
Văn bản mới