V/v triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 1510/SNV-CCVC
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_ket_noi_csdl_qg_20221213022342214_signed.pdf
Văn bản mới