V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Số ký hiệu văn bản 08/SNV-CCHC&QLVTLT
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực VTLT
Người ký duyệt Ngô Hữu Tuyên
Tài liệu đính kèm cv-snv-so-08.pdf
Văn bản mới