V/v rà soát, đăng ký thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết năm 2023
Số ký hiệu văn bản 154/SNV-VP
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát, đăng ký thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Mạc Quốc Thái
Tài liệu đính kèm cvnb_don_doc_giam_thoi_gian_gq20230215030158195_signed.pdf
Văn bản mới