V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 706/UBND-NC
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_2023-02-23_-20-_2023022302400620230223024018050_signed_20230223024624082.pdf
Văn bản mới