V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 654/UBND-NC
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 654.pdf
Văn bản mới