V/v sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 727/UBND-TH
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung V/v sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 727.pdf
Văn bản mới