V/v xây dựng Đề án thành lập Trường phổ thông có cấp học THPT
Số ký hiệu văn bản 724/UBND-NC
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Đề án thành lập Trường phổ thông có cấp học THPT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 724.pdf
Văn bản mới