Về việc thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực VTLT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 10.qd-ubnd.pdf
Văn bản mới