Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Số ký hiệu văn bản 17/KH-SNV
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_ld_giup_xa_ntm_2023_230322020230323025327525_signed.pdf
Văn bản mới