Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 325/SNV-CCVC
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Ngô Hữu Tuyên
Tài liệu đính kèm bieu_hd_thuc_hien_kh_2023_230328035929152150_20230329081116221.xls
Văn bản mới