Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1367/UBND-NV
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1367.pdf
Văn bản mới