V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 386/SNV-VP
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_snv_trien_khai_phan-mem-cbc20230405042340834_signed.pdf
mau_01_230405031816632630_20230405042051927.xlsx
mau_02_2304050342356060_20230405042051927.xlsx
mau_03_phieu_thu_thap_thong_tin_cbccvc_dot_1_-1-_230405034235149151_20230405042051943.doc
mau_04_phieu_thu_thap_thong_tin_cbccvc_dot_2_230405034235923922_20230405042051943.doc
Văn bản mới