V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Số ký hiệu văn bản 407/SNV-CCVC
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_ra_soat_nhu_cau_thi_thang_h20230410020023101_signed-1-.pdf
mau_phu_luc_xet_thang_hang_2023041010001418_20230410015430741.xlsx
Văn bản mới