Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 192/KH-UBND
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm kh-192-doi-thoai-ctubnd-va-thanh-nien-nam-2023.pdf
Văn bản mới