Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Số ký hiệu văn bản 22/KH-SNV
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_ra_soat_quy_pham_ky_2019-2020230413042150313_signed.pdf
Văn bản mới