V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 425/SNV-VP
Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày hiệu lực 14/04/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_vv_trien_khai_ra_soat_van_b20230414113714097_signed.pdf
phu_luc_1-_239_van_ban_ra_soat_kem_cong_van_230413061014968963_20230414111256766.xlsx
cac_mau3456_kem_cong_van_230413061014142140_20230414111256766.xlsx
mau_so_01_kem_cong_van_230413061014271282_20230414111256766.docx
Văn bản mới