V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số ký hiệu văn bản 543/SNV-CCVC
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Ngô Hữu Tuyên
Tài liệu đính kèm cv_bao_cao_so_ket_5_nam_thuc_h20230512112427989_signed.pdf
mau-cac-phu-luc.xls
Văn bản mới