V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Số ký hiệu văn bản 709/SNV-VP
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lương
Tài liệu đính kèm 1.cv_vv_ra_soat_vb_qppl_2306180920230619102706222_signed.pdf
Văn bản mới