Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Số ký hiệu văn bản 11/KH-SNV
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lương
Tài liệu đính kèm kh_trien_khai_thuc_hien_da_06_20230619045549085_signed.pdf
Văn bản mới