V/v triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy và Thông báo số 2834-TB/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 4702/UBND-KT
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy và Thông báo số 2834-TB/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_van_ban_chi_dao_ve_trien_khai_20230917043713436_signed_20230918073440964.pdf
1_cv_1992_tinh_uy_230915045844773770_20230915061753222_20230918073440980.pdf
2_de_an_24_cua_tinh_uy_230915045844756751_20230915061753254_20230918073440995.pdf
3_tb_2834_tu_230915045844436442_20230915061753379_20230918073441089.pdf
Văn bản mới