V/v thực hiện rà soát bằng tốt nghiệp đại học hệ ngắn hạn.
Số ký hiệu văn bản 1183/SNV-CCVC
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện rà soát bằng tốt nghiệp đại học hệ ngắn hạn.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_ra_soat_bang_tot20230919032240830_signed.pdf
Văn bản mới