V/v xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 5526/BNV-BTĐKT
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TĐKT
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm 1_0_2592023_cv_gui_cac_tinh_thanh_pho_don_doc_xay_dung_quy_che_20230927030516233_20230928071531477_20230928094715964.pdf
Văn bản mới