V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1214/SNV-CCHC&VTLT
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm don_doc_thuc_hien_cac_giai_pha20230926041227238_signed.pdf
Văn bản mới