V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 1207/SNV-CCVC
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_ra_soat_nhu_cau_tuyen_dung_20230926065621306_signed.pdf
Văn bản mới