V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1253/SNV-XDCQ
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm 1_cv_xin_y_kien_1_du_thao_nq_c20231006072957835_signed.pdf
1_du_thao_ttr_ubnd_trinh_hdnd_ve_de_nghi_chinh_sach_ho_tro_chi_bo_thon_to_-a_minh-_-_copy_2310051045_20231005054950000.docx
12_phu_bieu_kinh_phi_trinh_tu_231005104549164171_20231005054950000.xlsx
3_du_thao_2_nq_cs_ho_tro_chi_bo_231005104549902902_20231005054950000.doc
dtbc_-kem_1253-_20231009090046640640.docx
5_dt_bc_danh_gia_tac_dong_cs_ho_tro_chi_bo_231005104549646654_20231005054950000.docx
Văn bản mới