V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 5326/UBND-VX
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 0_trien_khai_nghi_dinh_so_61_sig20231018075710565_signed_20231018083255335.pdf
Văn bản mới