V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Số ký hiệu văn bản 6821/UBND-BBT
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 6821.pdf
Văn bản mới