V/v thời hạn gửi Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 579/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung V/v thời hạn gửi Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Nguyễn Duy Thăng
Tài liệu đính kèm 1_CV- gui HSDA.pdf
0_Danh sach.pdf
Văn bản mới