V/v thực hiện Kế hoạch số 184/KH-TGCP ngày 06/02/2024 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 723/UBND-NC
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Kế hoạch số 184/KH-TGCP ngày 06/02/2024 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tôn giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_vv_chi_dao_KH_thi_hanh_PL_v20240219095218242_Signed.pdf
Văn bản mới