V/v thực hiện Văn bản 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 960/UBND-NC
Ngày ban hành 03/03/2024
Ngày hiệu lực 03/03/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Văn bản 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_CV_vv_tham_muu_ra_soat_co_so_d20240303083426709_Signed_20240304090133247.pdf
Văn bản mới