Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Lào Cai năm 2024 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 141/KH-UBND
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Lào Cai năm 2024 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_DU_THAO_KH_signed202403050647920240305094203459_Signed_20240305103816637.pdf
1_PL_Kem_theo_24030402402551451020240305094229084_Signed_20240305103816637.pdf
Văn bản mới