V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Số ký hiệu văn bản 1437/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 15/03/2024
Ngày hiệu lực 15/03/2024
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Nguyễn Duy Thăng
Tài liệu đính kèm 14_13_CV-ve_BC_20240315104810782_20240318094823457_20240318112209062.pdf
2.rar
Văn bản mới