THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 91/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/04/2024
Ngày hiệu lực 19/04/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm TB 91 TBKL của CT.pdf
PB kèm theo TBKL 91.pdf
Văn bản mới