V/v tiếp tục tăng cường rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin và làm sạch dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý CSDL cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 393/SNV-VP
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin và làm sạch dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý CSDL cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Lê Anh Đức
Tài liệu đính kèm CV_don_doc_cap_nhat_va_lam_sac20240423075526870_Signed.pdf
Văn bản mới