V/v đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 990/SNV-CCHC
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung V/v đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm de_xuat_cac_nhiem_vu_trong_tam20190920104901007_signed.pdf
Văn bản mới