Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức
Số ký hiệu văn bản 01/KH-SNV
Ngày ban hành 16/01/2017
Ngày hiệu lực 16/01/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-01-snv.signed.pdf
Văn bản mới