Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 30/01/2017
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_04-2017_ubnd_20170123020110732730.pdf
Văn bản mới