Lập danh sách dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 1056/SNV-CCVC
Ngày ban hành 06/12/2016
Ngày hiệu lực 06/12/2016
Trích yếu nội dung Lập danh sách dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_1056_snvsigned_20161206082423529520.pdf
Văn bản mới