Về việc kiện toàn Tổ biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-SNV
Ngày ban hành 09/02/2017
Ngày hiệu lực 09/02/2017
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Tổ biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_07_snvsigned_201702100733563130.pdf
Văn bản mới